Equip mèdic

A Dexeus Dona comptem amb prestigiosos especialistes (ginecòlegs, radiòlegs, biòlegs...) que treballen en equip per oferir-te, en un únic i modern espai, tots els serveis i prestacions que puguis necessitar.

Tant ells com les nostres pacients compten amb el treball i el suport de més de 300 persones, des de personal d'infermeria fins a administratiu. Entre tots han fet possible que ens convertim en un centre de referència internacional en l'àmbit de la salut de la dona.

Tothom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
President de Dexeus Dona, Consultor del Servei de Medicina de la Reproducció
Director de Dexeus Dona, Responsable de la Unitat d'Endometriosi
Consultor del Servei de Medicina de la Reproducció
Consultor de Ginecologia Oncològica i Mastologia
Consultora i Directora de R+D+i del Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Consultor del Servei d'Obstetrícia
Consultora del Servei de Ginecologia
Cap del Servei de Ginecologia
Cap del Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Cap del Servei de Reproducció, Director Científic del Departament
Cap del Servei d'Obstetrícia
Director de R+D+i de la Secció de Medicina Fetal del Servei d'Obstetrícia
Coordinadora Secció Ginecologia Quirúrgica
Cap de la Secció de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció
Adjunta al Cap de Servei Reproducció
Coordinadora Secció Sala de Parts
Coordinador Secció Ginecología Oncològica
Directora de R+D+i de Obstetricia Clínica
Cap de la Secció de Medicina Fetal
Coordinadora d'Obstetrícia Clínica
Director de R+D+i de Ginecologia, Cap del Laboratori de Citologia
Coordinadora Àrea Cirurgia Ginecològica Sabadell
Coordinadora Àrea Reproducció Sabadell
Coordinador del centre de Manresa
Coordinador del centre de Sant Cugat
Cap de la Unitat de Sol Pelvià (Uroginecologia)
Cap de la Unitat de Menopausa
Cap de la Unitat de Ginecologia de la Infantesa i de l'Adolescència
Cap de la Unitat de Salut de l'Home
Responsable de la Unitat de Ginecologia regenerativa i funcional
Metge adjunt, Servicio de Diagnóstico Ginecológico por la Imagen
Metge adjunt, Servicio de Diagnóstico Ginecológico por la Imagen
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt , Secció de Medicina Fetal
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Unitat de Genètica mèdica
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Metge adjunt, Secció de Medicina Fetal
Responsable del Laboratori d'Andrologia
Responsable del Programa de Donació d'Oòcits i Embrions
Responsable del Laboratori de Diagnòstic Genètic Preimplantacional
Responsable del Laboratori de Criopreservació
Responsable de Sèrie del Laboratori de Fecundació In Vitro
Responsable de Sèrie del Laboratori de Fecundació In Vitro
Responsable de Sèrie del Laboratori de Fecundació In Vitro
Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòleg del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòleg del Servei de Medicina de la Reproducció
Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Responsable de la Unitat de Fisioteràpia del Sòl Pèlvic