Responsable dels Laboratoris de Tècniques de Reproducció Assistida
Mónica Parriego Beltrán

Experiència acadèmica:

  • Doctora en Biologia Cel·lular i Genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Embriòloga clínica sènior acreditada per la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Activitat docent:

  • Participa en programes d'investigació i docència relacionats amb la genètica de gàmetes i embrions, en la formació de nous especialistes així com en congressos nacionals i internacionals.

Activitat científica:

  • Ha publicat diversos articles en revistes especialitzades nacionals i internacionals.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR).