La maternitat a Dexeus Dona

Introducció

En el nostre centre, sabem que les dones desitgen viure l'experiència del naixement del seu fill amb seguretat i comptant amb el suport mèdic, però, al mateix temps, d'una forma natural i proactiva. Per això, apliquem una medicina respectuosa amb el desenvolupament fisiològic del part, i facilitem la participació de la mare en aquest procés.

Aquesta manera de treballar es reflecteix en les nostres estadístiques, ja que, des de fa ja uns quants anys, hem reduït significativament la pràctica de parts instrumentats i de cesàries, a pesar que l'edat mitjana de les dones que donen a llum està en augment el que incrementa el risc de complicacions.

Aquesta aposta per una medicina menys intervencionista i adequada a les necessitats de cada pacient respon a una demanda social, però també és la tendència cap a la qual apunta el futur i el nostre centre, que s'orienta cap a una medicina cada vegada més personalitzada.

Embaràs - Estadístiques

Les nostres xifres

Cada any ajudem a néixer a més de 3.000 nadons

Encara que la natalitat ha descendit significativament a Catalunya en els últims anys -la taxa actual és de 1,2 fills per dona-, i l'edat en la qual les dones decideixen ser mares es continua endarrerint, l'activitat del nostre Servei d'Obstetrícia ha experimentat una clara tendència a l'alça, un fet que demostra la confiança dipositada en el nostre equip mèdic.

Naixements a Catalunya vs Parts assistits a Dexeus Dona (evolució 2000-2020):

Naixements a Catalunya vs Parts assistits a Dexeus Dona (evolució 2000-2020)

Naixements a Catalunya vs Parts assistits a Dexeus Dona (evolució 2000-2020)

Font: Informe vigilància perinatal Generalitat de Catalunya i dades pròpies de Dexeus Dona.

Des de l'any 2000, la demanda d'atenció a l'embaràs i el part en el nostre centre ha crescut de manera progressiva, i el nombre de parts que assisteix el nostre equip mèdic també: en el 2020 vam atendre 2.890 parts, enfront dels 2.055 en el 2007.

Embaràs - Estadístiques

Des del 2005, el nombre total de parts que hem atès ha augmentat un 30%

Edat materna de les nostres pacients: 34,9 de mitjana

L'edat mitjana de les nostres pacients en el moment del part ha augmentat més d'un punt en els últims 15 anys, i ha passat de 33,6 en 2007 a 34,9 en 2020. No obstant això, aquest fet no s'ha traduït en una major intervenció mèdica en el moment del part.

Edat materna de les nostres pacients: 34,9 de mitjana

Edat materna de les nostres pacients: 34,9 de mitjana

Embaràs - Estadístiques

L'augment en l'edat de les nostres pacients, que ha passat de 33 a 35 anys de mitjana, no ha suposat una major intervenció mèdica en el moment del part

Taxa de cesària: 32%

Només un 32,15% dels parts que realitzem en el nostre centre es duen a terme per cesària, una xifra diversos punts per sota de la mitjana que registra el conjunt dels centres privats a Catalunya, que en 2018 se situava en el 37,4% (1).

Taxa de cesària: 32% - Tipus de Part

Taxa de cesària: 32% - Tipus de Part

Taxa de cesària: 32% - Tipus de Part - Dexeus/Privada

Taxa de cesària: 32% - Tipus de Part - Dexeus/Privada

(1) Dades tretes de: Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2018. Informe complet

Embaràs - Estadístiques

La nostra taxa de cesàries és inferior a la mitjana que registren, en conjunt, altres centres privats de Catalunya

Un 77% de parts no instrumentats

Encara que el percentatge de dones que aconsegueixen el seu embaràs amb l'ajuda de les tècniques de reproducció assistida va en augment -en el nostre centre, i del 2010 al 2020, han passat de representar un 12% del total de les embarassades que atenem un 20%- aquest fet no ha suposat una major intervenció mèdica en el moment del part.

Un 77% de parts no instrumentats - TRA/Espontani

Un 77% de parts no instrumentats - TRA/Espontani

Actualment un 77% dels parts vaginals que assistim es resolen de manera espontània, és a dir, sense l'ajuda d'instrumental mèdic (ventosa, espàtula, fòrceps).

Un 77% de parts no instrumentats - Espontani/Intervingut

Un 77% de parts no instrumentats - Espontani/Intervingut

Embaràs - Estadístiques

Un 77% dels parts que assistim no requereixen instrumental mèdic

Respectem la voluntat materna

El nostre centre respecta la voluntat de la mare a l'hora de decidir com desitja viure el procés del part i afavoreix el consentiment informat. No obstant això, davant qualsevol risc per a la salut de la mare o la del seu futur nadó, sempre preval el criteri mèdic.

Embaràs - Estadístiques

Les nostres pacients poden triar com volen donar a llum en el nostre centre, sempre que no existeixin riscos