Servei d'Atenció a la Pacient

El Servei d'Atenció a la Pacient té com a missió oferir una atenció personalitzada amb un tracte excel·lent per a totes les pacients, al qual poden dirigir-se per a informar-se sobre qualsevol tema, realitzar tot tipus de gestions i rebre ajuda en cas de dubte o necessitat, amb la finalitat d'aconseguir l'excel·lència en l'assistència mitjançant una millora contínua en formació, organitzativa i funcional en tots els serveis prestats.

Per a Dexeus Dona la pacient és el primer i ens centrem en la seva atenció segons el procés assistencial. Per això, tenim diversos Serveis d'Atenció a la Pacient que ofereixen una atenció integral del procés pel qual estan passant. El personal que componen els diferents Serveis d'Atenció a la Pacient, per a poder complir la seva missió, realitza una formació continuada per a aconseguir la seva especialització en una àrea concreta, té una vocació de millora contínua i servei, així com una gran capacitat de treball.

Els objectius primordials del Servei d'Atenció a la Pacient són:

  • Proporcionar la informació necessària i realitzar determinats tràmits relacionats amb el procés assistencial.
  • Ser un punt de referència per a qualsevol dubte que els pugui sorgir als pacients.
  • Ajudar als pacients en el que necessitin en el seu procés assistencial.
  • Eliminar les barreres administratives que puguin generar estrès i inseguretat.
  • Acompanyament durant tot el procés.
  • Solucionar dubtes i inquietuds que puguin tenir els pacients.
  • Solucionar i resoldre qualsevol incidència o problema que pogués sorgir durant l'assistència en el centre.
  • Atendre i tramitar qualsevol queixa, reclamació i/o suggeriment presentat per un pacient o usuari, així com la seva gestió i posterior resposta.

Serveis d'Atenció a la Pacient: