Beques i Premi

Des de fa set anys, la Fundació concedeix un premi a la persona, persones, equip de treball o institució la trajectòria professional o línia d'investigació continuada representi una contribució rellevant en el camp de les ciències de la salut, especialment referides a la dona i, particularment, en l'àmbit de la Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció.

El premi és de caràcter internacional i les candidatures han de ser presentades per acadèmies, centres culturals i de recerca, universitats, societats científiques i altres institucions i personalitats. Són excloses aquelles candidatures presentades pels que sol · licitin el premi per a si mateixos o per a les organitzacions a les quals representen.

Les candidatura propostes han d'acreditar entre els seus mèrits el de posseir la màxima exemplaritat i demostrar la transcendència de la seva obra.

Les beques van dirigides a investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut, perquè financin la realització dels seus projectes de recerca en els camps de: Ginecologia General, Medicina Materno Fetal, Ginecologia Oncològica i Medicina de la Reproducció

Els treballs no han d'haver estat premiats prèviament, ni presentar cap vinculació o interès amb finalitats comercials. La selecció dels candidats es realitzarà per un jurat que estarà compost pels membres del Comitè Científic de la Fundació i personalitats de reconegut prestigi en el camp de les ciències de la salut. Des del moment de concessió de la beca, la persona o l'equip investigador disposa de dos anys per desenvolupar el projecte. Finalitzat el període establert per a la realització del treball, el guardonat haurà de presentar un informe complet del treball finalitzat en el qual s'especifiquin les conclusions a les que s'hagin arribat.