Patronat

El Patronat és l'òrgan gestor de la Fundació i és de la seva competència complir amb els fins fundacionals així com administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació.

 • President

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Pedro N. Barri

  Dr. Pedro N. Barri

 • Vicepresident

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Rafael Fábregas

  Dr. Rafael Fábregas

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Pere Barri S.

  Dr. Pere Barri S.

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dra. Montserrat Boada

  Dra. Montserrat Boada

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Ventura Coroleu

  Dr. Ventura Coroleu

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Sr. Daniel Martínez

  Sr. Daniel Martínez

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dra. Mª Ángela Pascual

  Dra. Mª Ángela Pascual

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Nikolaos Polyzos

  Dr. Nikolaos Polyzos

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Alberto Rodríguez M.

  Dr. Alberto Rodríguez M.

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Dr. Bernat Serra

  Dr. Bernat Serra

 • Vocal

  Fundació Dexeus Dona - Patronat - Consultorio Dexeus, SAP

  Consultorio Dexeus, SAP