Programes d’acció social

Els valors i l’acció social del nostre projecte empresarial es materialitzen a través de les accions de responsabilitat social corporativa (RSC) que desenvolupa la fundació.

Programes d’acció social

Mereixen una atenció especial els programes desenvolupats per la Fundació Dexeus Dona juntament amb altres institucions amb objectius comuns, com l’Hospital Universitari Dexeus i l’Institut Guttmann.

Els programes de responsabilitat social corporativa que desenvolupa la fundació permeten que es proporcioni una assistència social gratuïta en les àrees següents: