Garanties de qualitat

Dexeus Dona disposa d'una política de qualitat compromesa amb el desenvolupament i millora del sistema de gestió i orientat a l'atenció de la pacient i a la millora contínua.

A Dexeus Dona complim els més estrictes controls de qualitat en tots i cadascun dels serveis que oferim a les nostres pacients. Prova d'això són els segells de qualitat que ens han atorgat diferents entitats.

  • Acreditació ESHRE / EBCOG - Dexeus Dona

    Acreditació ESHRE / EBCO per a formació en Medicina Reproductiva.

    Més informació

  • Joint Commission Internacional

    L’Hospital Universitari Dexeus aconsegueix el segell daurat de la Joint Commission International, l'acreditació de qualitat més exigent del món en l'àmbit sanitari, que analitza que tota l'atenció i processos de l'hospital estan enfocats en la seguretat i qualitat, i en un procés de millora contínua.

    Més informació