Memòries

Amb les memòries de Dexeus Dona i la seva Fundació, ens proposem donar a conèixer amb major amplitud qui som, què fem, quins són els nostres objectius, així com reflectir l'activitat assistencial, docent, científica, social i de comunicació realitzada cada any.