Metge adjunt Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Lidia Fortuny Garrido

Formació acadèmica:

  • Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Lleida.
  • Especialista en Radiodiagnóstico. Hospital Clínic de Barcelona.
  • Experto en Técnicas de Imagen en Patología Mamaria.
  • Diploma de Especialización en Radiología de la Mama.

Activitat científica:

  • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters en congressos i cursos nacionals i internacionals.
  • Nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals.
  • Participació en estudis i projectes de recerca.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Societat Espanyola de Diagnòstic per Imatge de la Mama (SEDIM), Societat Espanyola de Radiologia (SERAM), European Society of Radiology (ESR), Radiological Society of North America (RSNA).