Metge adjunt
Margarita Gomez Del Valle

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

Activitat científica:

  • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters en congressos i cursos nacionals i internacionals.
  • Nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals.
  • Participació en estudis i assajos clínics.
  • Participació en estudis i projectes de recerca.