Metge adjunt
Jorge Ruiz Caballero

Participa en la docència de nous especialistes en Ginecologia i Obstetrícia i Fisioterapeutes.

Dirigeix els Cursos d'Actualització de Disfuncions del Sòl Pèlvic.

Professor col·laborador de Ginecologia i Obstetrícia a la Universitat de Ciències de la Salut del Bages, adscrit a la UAB.

Línies d'investigació:
Estudi multicèntric Cirurgia de la incontinència urinària d'esforç.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Membre de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG), de la Sección Española del Suelo Pélvico, de la Sociedad Internacional de la Continencia ( ICS) i del Grupo Catalan del Suelo Pélvico.