Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Cristina de la Cruz Rodrigo
Centres:

Tasca docent en el Màster en Biologia de la Reproducció que realitza l'Hospital Universitari Dexeus juntament amb el Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Sociedad Española de Fertilidad (SEF), European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR).