Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Clara González Llagostera

Treballa en els laboratoris de Fecundació In Vitro i Andrologia de l'Hospital Universitari Dexeus.

Professora de pràctiques del Màster en Biologia de la Reproducció que realitza l'Hospital Universitari Dexeus juntament amb el Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Realitza diferents tasques d'investigació relacionades amb les Tècniques de Reproducció Assistida.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), Societat Catalana de Biologia (SCB), European Society of Human Reproduction (ESHRE), Asociació de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.