Director de R+D+i de Ginecologia Cap del Laboratori de Citologia
Francesc Tresserra Casas
Centres:
Idiomes:
Especialitats:

Especialista en Anatomia Patològica.

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.

Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Àrees d'interès:

  • Patologia Ginecològica.
  • Patologia Mamària.
  • Citologia cervicovaginal.
  • Citologia mamària.

Càrrecs en Societats:

  • Vicepresident de la Societat Catalana de Citopatologia.
  • Secretari de la Sociedad Española de Senologia y Patología Mamaria.
  • Secretari de la Fundación Española de Senología.
  • Secretari de la Secció de Salut Pública de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
  • Co-Editor de la Revista de Senologia y Patologia Mamaria.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Sociedad Española de Anatomia Patológica, Sociedad Española de Citopatologia, Asociación Española de Patiologia cervical y Colposcopia, Sociedad Española de Senologia y Patología Mamaria, Societat Catalana de Citopatologia, Societat Catalana de Ginecologia i Obstericia.