Cap del Servei d'Obstetrícia
Alberto Rodríguez Melcón

Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Especialització en Alt Risc Obstètric:

  • Àrees d'especialització Creixement intrauterí restringit.
  • Gestació múltiple.
  • Part prematur.

Titulació de Nivell I-III en Ecografía Obstétrico-Ginecològica (S.E.G.O.).

Col·labora en projectes d'investigació i docència relacionats amb la Medicina Matern-Fetal, en la formació de nous especialistes, així com en congressos nacionals i internacionals.

Participa activament en missions humanitàries:

  • "Operación Madagascar 2016".
  • Projecte humanitari a Camerun 2023.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O) i Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (S.C.O.G.).