Metge adjunt
Humberto José Azpurua Pardi

Formació acadèmica:

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Central de Veneçuela.
  • Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Domingo Luciani, IVSS.
  • Postgrau sub especialitat en perinatología (Medicina Matern Fetal). Maneig d'embarassos d'alt risc. Maneig de patologies maternes durant l'embaràs. Procediments invasius amniocentesis, cordocentesis, transfusió intrauterina. Derivació vesico-amniòtica, participació com a ajudant en procediments de cirurgia intrauterina. Hospital Universitari de Caracas, Veneçuela.
  • Becari de recerca en la unitat de Teràpia Fetal Avançada. Hospital de Nens de Boston Models experimentals en animals fisiologia fetal i neonatal. Harvard University, Boston, els EUA.
  • Fellowship: Entrenament en diagnòstic prenatal, ecocardiografia fetal, procediments invasius durant l'embaràs, Amniocentesi, cordocentesis. Unitat de Medicina Matern Fetal Hospital de Yale, New Haven, els EUA.

Activitat científica:

  • Assistència a diferents cursos de formació.
  • Presentació de comunicacions i pòsters en congressos nacionals i internacionals en l'àmbit de la Ginecologia i Obstetrícia.
  • Publicació d'articles en revistes nacionals i internacionals, així com coautor de llibre i capítols de llibres.