Adjunta al Cap de Servei Reproducció
Marta Devesa Rodríguez de la Rua

Participa en congressos nacionals i internacionals presentant ponències i comunicacions.

Estada formativa de 10 mesos a l'Hospital de St Luc, Brussel·les (Pr. J Donnez) i al Centre de Medicina Reproductiva UZ (Pr. P Devroey).

Directora curs en línia de Preservació de Fertilitat.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Sociedad Española de Fertilidad (SEF), Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).