Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Maria Carme Pons Gatell

Laboratoris de Reproducció Assistida: FIV, criopreservació i andrologia.

Formació acadèmica:

 • Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona.
 • Màster en Biologia Cel·lular per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Senior Clinical Embryologist (ESHRE Certification).

Activitat docent:

 • Professora col·laboradora al Màster de Citogenètica i Biologia de la Reproducció de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitat científica i investigadora:

 • Investigadora principal dels estudis multicèntrics de validació del criteri ASEBIR de valoració morfològica d'embrions de D3 (2014) i de blastocists (2021) realitzats pel Grup d'Interès d'Embriologia de ASEBIR.
 • Autora i/o coautora d'articles, capítols en llibres, ponències i comunicacions en congressos.

Pertinença a comissions assessores:

 • Vocal del Grup d'Interès d'Embriologia de la SEF.
 • Membre del Comitè d'Experts del Control de Qualitat de ASEBIR.
 • Membre del Grup d'Interès d'Embriologia de ASEBIR.
 • Membre del Grup d'Interès de Criobiologia de ASEBIR.
 • Secretària de la Comissió Permanent del Grup d'Interès d'Embriologia (2013-2021).

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), Sociedad Española de Fertilidad (SEF), Societat Catalana de Biologia (SCB).