Metge adjunt
Teresa Sánchez Escofet

Formació acadèmica:

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat central de Barcelona.

Activitat científica:

  • Assistència continuada a cursos, congressos i reunions de la seva especialitat.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
SEGO (Societat espanyola de Ginecologia i obstetrícia).