Director Assistencial
Ricard Sabartés Fortuny

Formació acadèmica:

  • Màster en gestió i tècniques superiors d'empresa (MBA).
  • Postgrau en Tècniques de Gestió Empresarial (TGE).
  • Màster d’Especialització en Documentació Mèdica.
  • Programa d’actualització en Fonts d’informació en Ciències de la Salut.
  • Programa d’actualització en Avaluació de Serveis Sanitaris.
  • Acreditació col·legial en Formació Mèdica Continuada.

Participa al Nucli Promotor de Qualitat.

Coordina la Comissió d´Història Clínica.

Gestiona la Unitat de Documentació Mèdica.

Labor docent en la formació pràctica d'alumnes de Documentació Sanitària.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (secció de Ginecologia i Obstetrícia i secció de Documentació Mèdica), Societat Catalana de Documentació Mèdica (SCDM), Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia (SCOG), Societat Espanyola d'Obstetrícia i Ginecología (SEGO).