Director Assistencial
Ricard Sabartés Fortuny

Formació acadèmica:

  • Màster d'Especialització en Documentació Mèdica.
  • Màster en Gestió i Tècniques Superiors d'Empresa (MBA).
  • Postgrau en Tècniques de Gestió Empresarial (TGE).
  • Programa d'actualització en Fonts d'Informació en Ciències de la Salut.
  • Programa d'actualització en Avaluació de Serveis Sanitaris.
  • Acreditació col·legial en Formació Mèdica Continuada.

Realitza la Codificació de Diagnòstics i Procediments amb CIE-9-MC.

Coordina el Comitè Tècnic de la Comissió d'Història Clínica.

Coordina l'Arxiu d'Històries Clíniques i la Secretaria Mèdica.

Participa al Nucli Promotor de Qualitat.

Tasca docent en la formació pràctica d'alumnes de cicle formatiu de grau superior en Documentació Sanitària i Secretariat Mèdic.

Pertenencia a sociedades médicas y/o científicas:
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (sección de Ginecología y Obstetricia y sección de Documentación Médica), Societat Catalana de Documentació Mèdica (SCDM), Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG), Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO).