Metge adjunt
Olga Salas Torrents

Participa en congressos nacionals i internacionals presentant ponències i comunicacions.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques::
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC).