Coordinador del centre de Sant Cugat
Joan Manel Xiberta Pons

Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

Activitat científica:

  • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters en congressos i cursos nacionals i internacionals.
  • Nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals.
  • Participació en estudis i assajos clínics.
  • Participació en estudis i projectes de recerca.