Coordinadora Secció Ginecologia Quirúrgica
Nuria Barbany Freixa

Especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Participa en cursos nacionals i internacionals.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG).