Metge adjunt
Jorge Puentes Corral

Formació acadèmica:

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
  • Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Universitari d'Obstetrícia, Ginecologia i Neonatologia. Ramón González Coro. MINSAP. l'Havana, Cuba. Rotació formativa d'especialista en obstetrícia i ginecologia. Parc Taulí Hospital Universitari. Sabadell, Barcelona.
  • Màster en Histeroscopia i Cirurgia Intrauterina: Ginecologia. Editorial Mèdica Panamericana. Madrid.
  • Diploma de Postgrau en Patologia Mamària: Ginecologia-Oncologia. Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona.
  • Màster en Tendències de la Biotecnologia Contemporània. Esment en Assajos Clínics. Centre d'Enginyeria Genètica i Biotecnologia. l'Havana, Cuba.
  • Estada formativa com a metge assistent. Unitat de Ginecologia Oncològica i Unitat de Patologia Mamària. Hospital Clínic Barcelona (ICGON).

Activitat científica:

  • Assistència a diferents cursos de formació.
  • Presentació de comunicacions i pòsters en congressos nacionals i internacionals en l'àmbit de la Ginecologia i Obstetrícia.
  • Publicació d'articles en revistes nacionals i internacionals.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Societat Catalana de Contracepció, Societat Llatinoamericana de Ginecologia Estètica i Funcional (SOLAGEF), Societat Cubana d'Obstetrícia i Ginecologia (SCOG).