Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Míriam Balañà Giró
Centres:
Idiomes:

Formació acadèmica:

  • Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).
  • Formació en tècniques de reproducció assistida. Biogest setembre-desembre 2003).
  • Curs de Reproducció Humana. Col·legi de Biòlegs de Catalunya (2004).
  • Curs de Laboratori d'embriologia clínica. Institut Valencià d'Infertilitat (2006).
  • Biòloga de laboratori de Reproducció Assistida de Biogest des de l'any 2006.
  • Certificat Embriòloga clínica ESHRE European Society of Human Reproduction (2012).

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Col·legi de Biòlegs de Catalunya, ASEBIR (Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció), SEF (Societat Espanyola de Fertilitat), ESHRE (European Society of Human Reproduction).