Cap de la Secció de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció
Montserrat Boada Palà

Senior Clinical Embryologist (ESHRE Certification).

A més de la direcció general dels laboratoris de Fecundació in vitro, Andrologia i Diagnòstic Genètic Preimplantacional:

Porta a terme també una important tasca docent com a coordinadora del Màster en Biologia de la Reproducció que realitza l'Institut Universitari Dexeus juntament amb el Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), així com participant com a professor en nombrosos cursos , màsters, simposis i congressos.

Realitza diferents tasques d'investigació i divulgació relacionades amb les Tècniques de Reproducció Assistida.

Pertany a diferents comissions assessores nacionals i internacionals:

  • Vocal de la "Comissió Assessora sobre Tècniques de Reproducció Assistida a Catalunya" des de 1992 fins a l'actualitat.
  • Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad y Consumo como representante del Colegio Oficial de Biólogos (1997- 2007).
  • Membre del Advisory Commitee of European Society for Human Reproduction and Embryology del 1998-2000 i actualment des de juliol 2008 fins a l'actualitat.
  • Vocal de la Junta Directiva de la Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción des de novembre de 2007.
  • Membre del Grupo de interés de la SEF sobre “Ética y buena práctica clínica” des d'octubre 2003.
  • Membre de la Comissió de Genètica i Reproducció Humana del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Membre de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), de la European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) (miembro del Advisory Commitee of ESHRE del 1998-2000), de la Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), de la Societat Catalana de Biologia (SCB) i de la alpha - Scientists for Reproductive Medicine.