Metge adjunt
Raquel Mula Used

Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia, amb subespecialització en medicina fetal.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Membre de la secció de medicina maternofetal.

Col·labora en projectes d'investigació i en l'elaboració de cursos en el camp de la medicina maternofetal.

Participa en congressos nacionals i internacionals.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Societat Catalana de Obstetrícia i Ginecologia (SCOG).