Metge adjunt Secció de Medicina Fetal
Mónica Echevarria Telleria

Àrees d'especialització en l'àrea de Medicina Fetal:

  • Ecografia obstètrica d'alta resolució.
  • Tècniques invasives de diagnòstic prenatal.
  • Screening precoç de cromosomopaties.
  • Neurosonografia fetal i Assessorament genètic.

Titulació de Nivell I-IV en Ecografia obstetricoginecològica. Sección de Ecografía de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO).

Participa en programes d'investigació i docència relacionats amb la Medicina Fetal i el Diagnòstic Prenatal, en la formació de nous especialistes, així com en congressos nacionals i internacionals.

Participa en els Cursos de doctorat en Ecografia Obstètrica i Doppler.

Vocal de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP).

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG), Sección de Ecografía de la SEGO (SESEGO), Secció d’Ecografia de la SCOG, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.