Metge adjunt Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Beatriz Navarro Guri

Especialista en Radiodiagnòstic.

Activitat assistencial:

  • Diagnòstic radiològic i ecogràfic de patologia mamària.
  • Intervencionisme mamari (punció amb agulla fina, biòpsia per punció, marcatge prequirúrgic).
  • Diagnòstic ecogràfic de patologia ginecològica.

Participa en cursos de docència relacionats amb el diagnòstic de la patologia mamària, en congressos nacionals i internacionals presentant comunicacions i ponències, així com en la formació d'especialistes.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Sociedad Española de Radiología Médica, Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, Sociedad Internacional de Senología.