Directora de R+D+i de l'Àrea Clínica del Servei de Medicina de la Reproducció, Cap de la Unitat d'Anticoncepció
Francisca Martínez San Andrés
Centres:

Participa en grups d'estudis multicèntrics en anticoncepció.

Coordina el Grup per a l'estudi de l'Mirena en anticoncepció.

Difusió de mètodes anticonceptius en col·lectius i mitjans de comunicació.

Segueix les següents línies d'investigació:

  1. Estudi de l'endometri en esterilitat i anticoncepció.
  2. Estudi de nous mètodes anticonceptius.
  3. Estudis de factors relacionats amb la luteinització i la baixa resposta.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Membre de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), de la Sociedad Española de Contracepción, de la European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), de la European Society of Contraception (ESC) (Board member) i de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).