Què és


El seminograma o espermiograma és l’estudi bàsic d’una mostra de semen. Aquesta anàlisi ens ajuda a definir el potencial fèrtil de l’home, ja que determina les característiques fisicoquímiques del semen, així com la concentració i mobilitat dels espermatozoides.

Malgrat tot, encara que un seminograma normal confirma que el semen compleix els paràmetres considerats normals, no assegura que l’espermatozoide sigui capaç de fecundar l’oòcit correctament. De la mateixa manera, homes amb variables seminals inferiors a les de referència poden ser fèrtils.


Valors normals en el Seminograma

Coneix els valors i paràmetres de qualitat seminal segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS); aquests valors s'obtenen sobre la base de tres tipus d'exàmens:


Examen macroscòpic

Els paràmetres analitzats en aquest examen i els seus valors de referència segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) són:

 • Liqüefacció: una mostra normal es liqua als 60 minuts de l’ejaculació a temperatura ambient, encara que acostuma a tenir lloc els primers 15 minuts.
 • Aspecte: una mostra normal té una aparença homogènia gris-opalescent.
 • Volum: una mostra normal té un volum igual o superior a 1,5 ml.
 • Viscositat: una viscositat elevada pot dificultar la mobilitat dels espermatozoides.
 • PH: el pH d’una mostra seminal ha de ser igual o superior a 7,2. Les alteracions del pH indiquen una alteració de la pròstata o les vesícules seminals.

Examen microscòpic

Els paràmetres analitzats en aquest examen i els seus valors de referència segons l’OMS són:

 • Vitalitat espermàtica: la prova de vitalitat espermàtica ens indica la proporció d’espermatozoides vius que hi ha a l’ejaculació, que ha de ser igual o superior al 58%.
 • Leucòcits: una mostra normal no hauria de contenir més d’1 M de leucòcits/ml.
 • Concentració espermàtica: és el nombre d’espermatozoides per ml de mostra seminal i ha de ser igual o superior a 15 M/ml.
 • Mobilitat espermàtica: es classifica en tres graus:
  • espermatozoides de mobilitat progressiva.
  • espermatozoides de mobilitat no progressiva.
  • espermatozoides immòbils.

L’OMS considera que una mostra de semen té una mobilitat normal quan hi ha un 32% o més de espermatozoides de mobilitat progressiva.

Quan no es compleixen aquest paràmetre es considera que hi ha una astenozoospèrmia, que és l’alteració seminal més freqüent.

L’anàlisi de la concentració i mobilitat espermàtiques s'efectua mitjançant un sistema automatitzat d'anàlisi del semen (Sperm Class Analyzer).

Sperm Class Analyzer - Dexeus Mujer

Sperm Class Analyzer - Dexeus Mujer

Microfotografies d’una normozoospèrmia fetes amb el programa Sperm Class Analyzer

Anàlisi de la mobilitat espermàtica en què s’observen els espermatozoides i els recorreguts que fan: espermatozoides de grau 3 (verd), espermatozoides de grau 2 (groc), espermatozoides de grau 1 (blau) i espermatozoides de grau 0 (vermell)

VALORS DE REFERÈNCIA SEGONS L’OMS (5a edició, 2010)

 • Volumen: ≥ 1,5 ml
 • pH: ≥ 7.2
 • Concentració espermàtica: ≥ 15 M/ml
 • Nombre total d’espermatozoides: ≥ 39 M/ejaculació
 • Motilitat: ≥ 32% amb progressió
 • Vitalitat: ≥ 58%
 • Leucòcits: < 1 M/ml

NOMENCLATURA D’ALGUNES VARIABLES DEL SEMEN SEGONS L’OMS (5a edició, 2010)

 • Normozoospèrmia: Ejaculació normal segons els valors de referència.
 • Azoospèrmia: Absència d’espermatozoides a l’ejaculació.
 • Oligozoospèrmia: Concentració d’espermatozoides inferior al valor de referència.
 • Astenozoospèrmia: Motilitat inferior al valor de referència.
 • Necrozoospèrmia: Disminució de les formes vives segons el valor de referència.
 • Aspèrmia: Absència d’ejaculació.

En cas que es detecti qualsevol alteració espermàtica és aconsellable fer un estudi andrològic per valorar el cas i establir, si fos necessari, un tractament adequat.

Examen bioquímic

 • Concentració de fructosa i zinc: la fructosa és un marcador de la capacitat secretora de les vesícules seminals, mentre que el zinc és un marcador de la capacitat secretora de la pròstata. El bon funcionament d’aquestes dues glàndules secretores és molt important per a la maduració dels espermatozoides.
 • Valors de referència:
  - Fructosa: 150-400mg/dl
  - Zinc: 7.848-24.852 µg/dl