Prova de capacitació espermàtica


La capacitació espermàtica són els canvis fisiològics que pateix un espermatozou de manera natural per adquirir la capacitat de fecundar l’òvul.

Els espermatozoides, en ser ejaculats, no tenen aquesta capacitat, però l’adquireix en al llarg del seu pas per l’aparell reproductor femení.

Per dur a terme la capacitació espermàtica al laboratori es processa la mostra eliminant el plasma seminal i seleccionant els espermatozoides de millor mobilitat mitjançant gradients discontinus de densitat. Un cop preparada la mostra, la suspensió final que se n’obté té els espermatozoides de més qualitat per dur a terme la fecundació de l’òvul.

A partir dels resultats obtinguts en la prova de capacitació espermàtica es podrà aconsellar la tècnica de reproducció assistida (TRA) més adequada en cada cas (inseminació artificial, FIV convencional o FIV-ICSI).

Gradientes densidad - Post centrifugación