Morfologia espermàtica


Aquesta prova serveix per avaluar les característiques morfològiques dels espermatozoides d’una ejaculació.

És necessària una bona morfologia espermàtica per tal que l’espermatozou pugui tenir una bona mobilitat i sigui capaç de fecundar l’oòcit.


Valors de referència:
Es considera que una mostra presenta teratozoospèrmia quan el nombre d’espermatozoides morfològicament normals és inferior al 4% (criteri de Kruger).

Morfología espermática

Espermatozoides tenyits amb eosina / negrosina per a l’anàlisi morfològica