Un estudi aporta noves dades sobre la relació entre alta densitat mamària i el risc de càncer de mama
28/07/2020

El treball, dut a terme per investigadors de Dexeus Dona, ha analitzat prop de 40.000 mamografies i s’ha publicat online a la revista Breast Cancer Research and Treatment

Segons expliquen els autors, les diferències de densitat observades en les diverses fases del cicle menstrual no són suficientment àmplies com per emmascarar la presència de lesions en les revisions de control

Barcelona 28 de juliol de 2020. Un grup d'investigadors del Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge (DGI) de Dexeus Dona, liderat per Jean Laurent Browne, ha realitzat un ampli estudi sobre una mostra de 19.904 dones premenopàusiques amb la finalitat d'observar les variacions durant el cicle menstrual que s'observen en tres paràmetres: el teixit glandular (GVol), el volum total de la mama (Breast Volume o BVol) i la densitat mamària (BDen), que és la proporció que existeix entre el teixit glandular de la mama (GVol) respecte al volum total (BVol). L'estudi, sota el títol Are changes in breast density during the menstrual cycle relevant? To what? i publicat online recentment en la revista Breast Cancer Research and Treatment, també ha analitzat si aquests canvis poden afectar l'efecte d'emmascarar tumors a causa d'una elevada densitat mamària, o ser rellevants a l'hora de valorar els resultats de possibles intervencions per a disminuir el risc de desenvolupar un càncer de mama.

En total, el equipo de DGI analizó los datos de 39,997 mamografías de la mama derecha realizadas mediante la técnica de contaje de fotones, una de las que ofrece mayor precisión y bajos niveles de radiación. Se segregó a las mujeres por grupos en función de su edad y la semana del ciclo menstrual en la que se efectuó la mamografía, tomando como referencia la fecha de ultima regla, dividiendo el ciclo en 4 semanas. Muchas mujeres que han formado parte de la muestra analizada tenían más de un estudio realizado a lo largo de los años, pero no se estudiaron de forma longitudinal, al no tener registrados otros parámetros importantes, sobre todo el índice de masa corporal.

En total, l'equip de DGI va analitzar les dades de 39,997 mamografies de la mama dreta realitzades mitjançant la tècnica de comptatge de fotons, que és una de les que ofereix major precisió i baixos nivells de radiació. Es va segregar a les dones per grups en funció de la seva edat i la setmana del cicle menstrual en la qual es va efectuar la mamografia, prenent com a referència la data d'última regla, dividint el cicle en 4 setmanes. Moltes dones que han format part de la mostra analitzada tenien més d'un estudi realitzat al llarg dels anys, però no es van estudiar de forma longitudinal, al no tenir registrats altres paràmetres importants, sobretot l'índex de massa corporal.

Els resultats van mostrar que tots els paràmetres variaven de manera cíclica, amb valors més alts en la setmana 4 (GVol and BDen) o la setmana 1 (BVol). Les diferències entre una setmana i una altra van ser molt petites per a aquests tres paràmetres i disminuïen amb l'edat. No obstant això, especialment en les dones més joves, les diferències entre una setmana i una altra podrien ser de fins a un 10% en la densitat mamària (BDen), un 15% per al GVol, i un 50% for BVol.

En conseqüència, els autors conclouen que les petites diferències observades entre una setmana i una altra en aquests paràmetres al llarg del cicle menstrual descarten que l'efecte d'emmascarar possibles lesions mamàries sigui atribuïble de manera directa a la densitat mamària; no canviarien significativament la sensibilitat de la mamografia. No obstant això, les diferències observades al llarg del cicle menstrual en les dones més joves, que són el target ideal per a realitzar estudis d'intervenció amb la finalitat de reduir el risc de càncer de mama, podrien deure's a canvis hormonals i ser mal interpretades, per la qual cosa han de tenir-se en compte.

Demana hora

93 227 47 27

O omple aquest formulari
i et trucarem el més aviat possible

Vull estar informada/t sobre les últimes novetats de Dexeus Dona i rebre la newsletter:
Si necessites més informació, contacta amb el nostre Servei d'atenció al pacient.