President de Dexeus Dona Consultor del Servei de Medicina de la Reproducció
Pedro N. Barri Ragué

A més del seu treball assistencial, també du a terme una important labor docent, participant com a professor en nombrosos cursos, simposis, congressos i reunions científiques, tant a Espanya com a l’estranger. És autor de nombrosos articles científics i de divulgació mèdica.

Ad Hoc Reviewer de la revista Human Reproduction durant el període 1990-2000 i de la revista Fertility & Sterility durant el període 1990-2000.

President d’Honor de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Membre del Comitè Executiu de la International Society of Gynecological Endocrinology. Membre de la European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), de la Societat Francesa d’ Esterilitat i de la Societat Americana de Fertilitat.