Victoria Anna, el primer nadó concebut per fecundació in vitro a Espanya, fa avui 35 anys
19/07/2019

Victoria Anna, el primer nadó concebut per fecundació in vitro a Espanya

Des del seu naixement, els tractaments de reproducció assistida han experimentat un canvi radical

  • En deu anys, l'edat mitjana de les pacients de reproducció assistida del nostre centre ha passat de 35 a 39 anys, i més de la meitat tenen 40 o més anys.
  • Un 35,7% dels cicles de fecundació in vitro (FIV) es realitzen amb test diagnòstic genètic preimplantacional d'aneuploïdies per a descartar alteracions cromosòmiques en l'embrió, a causa d'una edat avançada de la dona.
  • Un 22% de les FIV són cicles de transfer diferit, amb embrions prèviament congelats, i més d'un 30% requereixen òvuls de donant.
  • Així mateix, cada vegada són més les dones que decideixen preservar la seva fertilitat, i en el nostre centre ja representen un 10% del total dels tractaments de reproducció assistida (TRA).

Avui fa 35 anys el primer bebè que va néixer a Espanya gràcies a la fecundació in vitro (FIV), Victoria Anna. El seu naixement, igual que el de Louise Brown, va ser una fita per a la ciència i va obrir una porta a l'esperança per a moltes dones i famílies amb problemes de fertilitat. A Espanya, a més, va marcar un abans i un després, ja que va ser el pas definitiu per a impulsar l'avanç i desenvolupament de la medicina de la reproducció.

Victoria Anna va ser el quart bebè que va néixer a Europa gràcies a aquesta tècnica. I el sisè a tot el món. Va pesar 2,470 quilos, va néixer per la nit i el part es va iniciar espontàniament a les 37 setmanes de gestació. Els seus pares són una parella de Badalona. La mare tenia un problema d'obstrucció en les trompes de Fal·lopi que dificultava l'embaràs. Però una vegada que es va quedar embarassada, “l'evolució de l'embaràs va ser completament normal, encara que realitzàvem controls exhaustius”, puntualitza el Dr. Pedro N. Barri, que juntament amb la Dra. Anna Veiga i un equip d'especialistes del centre Dexeus Dona van ser els autors de l'assoliment, i els primers a aplicar la FIV amb èxit a Espanya i introduir aquesta tècnica al nostre país.

Avui dia la FIV s'ha convertit en una pràctica comuna i d'aplicació habitual en centres públics i privats del nostre país. Es calcula que el nombre de nadons que han nascut a través d'ella supera els 8 milions a tot el món, i a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), un 8% de tots els nens que neixen ho fan amb l'ajuda de la reproducció assistida. Però des de 1984, i tant a Espanya com en la resta del món, el perfil de les pacients, els motius pels quals recorren a l'ajuda de la reproducció assistida i les tècniques utilitzades han experimentat un canvi radical.

 

Els canvis més significatius

Perfil de la pacient
“Quan vam començar la majoria de les pacients eren dones relativament joves en parelles heterosexuals, mentre que actualment el perfil majoritari de les pacients de reproducció assistida són dones d'edat avançada, però també dones soles o sense parella masculina que recorren a la fecundació in vitro per crear una família, la qual cosa ha donat pas a nous models de família”, explica la Dra. Veiga. La legislació espanyola, a més, és menys restrictiva que en altres països i permet la preservació per motius socials i la donació d'òvuls de forma anònima, la qual cosa també ha afavorit l'anomenat ‘turisme’ reproductiu. D'altra banda, L'edat mitjana de les pacients de reproducció assistida del nostre centre ha passat de 35 a 39 anys, i més de la meitat tenen 40 anys o més.

Causes d'infertilitat
Segons les dades del nostre centre, relatives a l'any 2018, en un 40% dels casos, les causes per les quals es recorre a les tècniques de reproducció assistida són factors d'origen femení: fallada ovàrica (15%), endometriosi (12,3%) i desig de maternitat per part de dones sense parella (8%), entre altres. En la resta, l'origen és masculí (problemes de mobilitat, concentració o quantitat d'esperma), o mixt (afecten els dos membres de la parella).

Descens dels embarassos múltiples
Els embarassos múltiples i els parts prematurs, que eren les complicacions en 1984, s'han reduït molt significativament en el nostre centre, aconseguint que en la gran majoria dels casos es transfereixi un sol embrió. Segons les últimes dades facilitades per la Societat Espanyola de Fertilitat, i corresponents a l'any 2016, van ser bessonada el 17% dels embarassos per FIV amb òvuls propis, i el 20% dels embarassos per FIV amb òvuls de donant. Això significa un descens del 2 i del 3% respecte a 2015 i del 5 i del 8% respectivament, en els últims deu anys. A més, les millores tècniques en els sistemes de cultiu, avaluació embrionària i la vitrificació d'òvuls i embrions, així com la conscienciació del risc que comporten els embarassos múltiples han afavorit aquest descens.

Diagnòstic genètic a l'alça
Més d'una tercera part dels cicles de Fecundació in vitro (FIV) -el 35,7% en el nostre centre- inclouen test genètic preimplantacional per a descartar alteracions cromosòmiques en l'embrió. L'edat avançada de la dona és la causa de la seva indicació en un 70% dels casos.

Més cicles en diferit
Un altre aspecte destacat dels últims anys és l'augment dels tractaments de FIV amb embrions criopreservats, que en els últims deu anys ha passat d'un 4% a un 22%. Aquest fet es deu al desenvolupament de tècniques com la vitrificació, que permet congelar gàmetes i embrions de forma molt ràpida per evitar la formació de cristalls, preservant la seva qualitat. Això ha afavorit una tendència global a congelar tots els embrions viables del cicle de FIV per a transferir-los d'un en un, preferiblement, en un cicle posterior, la qual cosa permet preparar millor l'úter per a la implantació i reduir els riscos de la hiperestimulació ovàrica.

Taxes d'èxit més elevades
Així mateix, les taxes d'èxit (tractaments que finalitzen amb el naixement del nadó) han millorat de forma significativa, d'un 15% inicial han passat a un 35-45% per a FIV/ICSI si el tractament es realitza amb òvuls propis, i superen el 50% en els casos de ovodonació, aconseguint-se taxes acumulades de fins a un 80%-90%.

Creix la ovodonación i la preservació
També ha crescut progressivament el nombre de dones que requereixen òvuls de donant: en el nostre centre suposen més d'un 30% dels tractaments, així com les que decideixen preservar la seva fertilitat, que actualment representen un 10% del total dels tractaments de reproducció (TRA).

 

Líders a Europa en tractaments de reproducció assistida

Segons les dades de l'últim Registre Nacional d'Activitat-Registre SEF de la Societat Espanyola de Fertilitat, procedents de 307 centres que van realitzar tractaments de fertilitat, Espanya és actualment el país d'Europa que més tractaments de reproducció assistida (TRA) realitza a l'any: 175.016 cicles de reproducció durant l'any 2015. D'ells, el 74% dels cicles de FIV/ICSI es concentra en quatre comunitats autònomes: Catalunya, Madrid, València i Andalusia.

Quant al nombre total de naixements per TRA a Espanya, actualment no existeix un històric de registres des de l'any en què va néixer Victoria Anna. Els registres més antics de la Societat Espanyola de Fertilitat daten de l'any 2002 i no recullen dades globals. Els únics que ofereixen dades representatives per la seva alta taxa de participació i que es consideren vàlids són els publicats en els últims tres anys, corresponents a 2014, 2015 i 2016.

D'acord amb aquests registres, l'any 2016 van néixer 37.503 bebès després d'un tractament de reproducció assistida, una xifra que representa el 8% de tots els nens que van néixer aquest any a Espanya.