Informació general


Per rebre informació detallada sobre el Programa Gratuït de Preservació de la Fertilitat es pot sol · licitar una cita, per a una entrevista informativa a la nostra Unitat de Preservació de la Fertilitat.

Aquesta entrevista no compromet absolutament a res, és únicament per poder explicar com funciona tot el procés i perquè puguem aclarir tots els dubtes que es plantegin.


Preservación de la Fertilidad

Quan és necessari preservar la fertilitat?


La Unitat de Preservació de la Fertilitat del nostre departament proporciona un servei efectiu i personalitzat amb un objectiu únic: preservar la fertilitat en aquelles pacients que, per raons personals, desitgen posposar el seu projecte reproductiu. 

Gràcies a les Tècniques de Reproducció Assistida (TRA) és possible criopreservar oòcits i/o embrions per a la seva utilització futura.


Durant els últims anys s’ha observat un retard de la maternitat per raons socials. Aquest fet comporta una major dificultat en el fet d’aconseguir un embaràs atès que, a mesura que l’edat de la dona avança, es produeix una disminució del nombre i la qualitat dels oòcits. La criopreservació d’oòcits en dones joves permet posposar la maternitat i poder utilitzar aquests oòcits en el moment desitjat.

Límit d'edat

En dones amb el desig de posposar el seu projecte reproductiu per raons socials, s’aconsella criopreservar oòcits o embrions abans dels 38 anys, quan existeix encara una reserva oocitària adequada.

Preservació de la fertilitat


Els pacients que desitgen preservar la seva fertilitat es comprometen a mantenir un contacte continuat amb el centre i a notificar-li els canvis de circumstàncies personals que puguin afectar la destinació del material criopreservat.


Mètodes de preservació de fertilitat

Criopreservació d’ovòcits:

  • Requereix un tractament d’estimulació de l’ovulació per tal d’aconseguir un nombre adient d’oòcits.
  • Els oòcits s’obtenen mitjançant una punció ecogràfica transvaginal sota sedació anestèsica.
  • Els oòcits es criopreserven(vitrificació) i s’emmagatzemen en nitrogen líquid a -196ºC fins que són requerits per la pacient.
  • Aquesta opció s’aplica generalment a dones sense parella masculina o a aquelles que prefereixen simplement criopreservar oòcits en compte d’embrions.

Criopreservació d’embrions:

  • És el mètode més habitual en dones amb parella masculina o que accepten donació de semen.
  • Requereix la realització d’un cicle de Fecundació In Vitro amb estimulació ovàrica.

Tanque para la preservación de muestras biológicas

Tanc per la preservació de mostres biològiques


Preguntes freqüents

Existeix un límit d’edat per utilitzar els oòcits/ embrions que s’han criopreservat?

Segons la Llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció Assistida, els oòcits i/o embrions poden estar criopreservats mentre es reuneixin els requisits clínicament adequats per a la pràctica de la tècnica de reproducció assistida. No és aconsellable posposar la gestació més enllà dels 50 anys atès que amb l’edat s’incrementen les complicacions durant l’embaràs.

Afecta la criopreservació els gàmetes i/o embrions?

Poden estar congelats durant molts anys sense que la seva viabilitat es vegi afectada. Les taxes de supervivència dependran de la qualitat dels gàmetes i embrions i de les característiques particulars de cada cas.