Histerosalpingosonografia


Aquesta prova permet valorar la cavitat uterina i les trompes a partir d’una ecografia transvaginal. 


Aquesta prova que permet valorar la cavitat uterina i les trompes mitjançant l’ecografia serveix per detallar la patologia de la cavitat uterina i per comprovar la permeabilitat de les trompes.

S’efectua injectant un contrast pel coll de la matriu i seguint-ne el recorregut a través de la cavitat uterina i les trompes, per mitjà de l’ecografia transvaginal.

El contrast pot ser sèrum fisiològic o una solució de galactosa que millora la visualització per ecografia.

S’ha de practicar un cop finalitzada la regla però abans de l’ovulació (dia 14è del cicle).

No requereix cap preparació especial. La duració de l’exploració és d’aproximadament 40 minuts.

Després de la prova es pot notar un dolor abdominal baix, similar al menstrual, que cedirà amb un tractament antiinflamatori.

Histerosalpingografia


Aquesta prova permet valorar la cavitat uterina i les trompes per mitjà de la radiologia. 


Aquesta prova valora, mitjançant una radiografia amb contrast iodat, la morfologia uterina i la permeabilitat de les trompes.

S’efectua a partir de la injecció d’un medi de contrast iodat a través del coll uterí, mitjançant una sonda col·locada per via vaginal. Un cop administrat el contrast, es fan diverses radiografies en diferents posicions.

Permet visualitzar la cavitat uterina, les trompes de Fal·lopi i el pas del contrast al peritoneu lliure.

Aquesta prova acostuma a durar entre 15 i 30 minuts, encara que a vegades es pot allargar una mica més. Després de l’exploració no cal fer res especial.

Després de la prova es pot notar un dolor abdominal baix, similar al menstrual, que cedirà amb un tractament antiinflamatori.

El contrast iodat que s’administra durant aquesta exploració no va a parar a la circulació sanguínia i s’elimina per via vaginal, igual que una regla. Només en cas de malaltia inflamatòria ginecològica es pot produir el pas del contrast al torrent circulatori, amb la possibilitat molt remota de produir una reacció al·lèrgica al contrast iodat esmentat.


Informació assistencial

Per poder efectuar aquestes proves haureu de signar un consentiment informat.

Al nostre centre, podeu disposar de l’informe de la prova el mateix dia de l’exploració.

Per sol·licitar més informació sobre aquestes proves, parleu amb el ginecòleg o ginecòloga o poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Pacient.