Donació d’embrions


En aquesta tècnica es transfereixen embrions procedents de parelles del programa de FIV que els han donat amb una finalitat reproductiva.

La taxa de supervivència en descongelar els embrions que han estat criopreservats anteriorment és del 70-80%.


Quan els dos membres de la parella estan afectats per algun problema d’esterilitat, es pot recórrer a la donació d'embrions.

No existeix cap banc d’embrions, per tant, se'ls inclourà en una llista d'espera i se'ls avisarà quan es disposi d’embrions per a una donació.

Aquests embrions acostumen a procedir de parelles del programa de fecundació in vitro que no desitgen la transferència d'aquests embrions i n’autoritzen la donació. Generalment, són parelles que van obtenir molts embrions durant el cicle de FIV i que, encara que continuen disposant d’embrions criopreservats, ja no desitgen seguir els tractaments de reproducció assistida.

Per procedir a la donació, els donants d’embrions han de complir els mateixos requisits mèdics i legals que els donants de gàmetes i, a més, han de signar un consentiment en què renunciïn a l’exercici de qualsevol acció amb l’objectiu de demostrar la seva paternitat i en què acceptin el caràcter no lucratiu del seu acte.

De la mateixa manera que la receptora d’oòcits, la receptora d’embrions s’ha de sotmetre a un tractament substitutiu per assegurar una bona preparació endometrial.

Un cop acabat l’estudi, es podrà programar la transferència embrionària amb vista al mes següent. Per fer-ho, cal acudir a la consulta uns tres o quatre dies abans i esperar que els controls hormonals confirmin el moment idoni de la transferència.

Per accedir al programa de donació és imprescindible concertar una primera visita amb un dels ginecòlegs o ginecòlogues del nostre servei per tal que, després d’un examen complet, estableixi els plans que cal seguir a partir d'aquest moment.