Què és?


La ressonància magnètica és una tècnica que empra un camp magnètic (imant) i, per tant, no utilitza radiacions.


La pacient es col·loca dins d’un imant gegant i, mitjançant l’emissió d’ones de radiofreqüència, obtenim les imatges corresponents a la zona que es vol estudiar. Per fer-ho, necessitem un accessori (bobina) encarregat d’emetre i rebre el senyal que més tard es converteix en imatge mitjançant un ordinador.

Com que l’exploració es fa en un camp magnètic, és contraindicada per a:

  • Pacients amb marcapassos.
  • Pacients portadores de clips vasculars cerebrals, vàlvules cardíaques o implants coclears, segons el material de què estiguin compostos.
  • Pacients embarassades (només es durà a terme en casos seleccionats).

Ressonància magnètica de mama


La ressonància magnètica de mama és una prova que es du a terme després de la mamografia, l’ecografia i la punció de les lesions de la mama, i permet visualitzar aquestes lesions amb més precisió i, a vegades, detectar lesions addicionals. No és una tècnica de primera elecció, sinó una tècnica complementària que és útil per planificar un tractament o, a vegades, per al diagnòstic de casos complexos.


És indicada:

  • En l’estudi d’extensió locoregional en pacients a qui s’ha diagnosticat càncer de mama.
  • En l’estudi de pacients d’alt risc genètic de patir càncer de mama.
  • En pacients en tractament amb quimioteràpia per càncer de mama, per valorar la resposta al tractament.
  • En pacients portadores de pròtesis mamàries, per valorar l’estat de les pròtesis.

Estudio bilateral mediante resonancia magnética

Estudi bilateral mitjançant la ressonància magnètica

Com es fa?

Per entrar a la sala de la ressonància, us heu de treure tots els objectes ferromagnètics (rellotge, objectes metàl·lics, targetes de crèdit). Us heu de col·locar a la llitera d’exploració en decúbit pron (de panxa a terra) amb les mames introduïdes als forats de la bobina de mama.

Abans de començar l’exploració se us col·locarà a la mà una via intravenosa per a l’administració del contrast. L’exploració dura uns 20 minuts, durant els quals sentireu diversos sorolls i haureu d’evitar qualsevol moviment.

Tumor mamario que provoca retracción de la piel y del pezón, con engrosamiento cutáneo asociado

La imatge mostra un tumor mamari que provoca retracció de la pell i del mugró, amb engruiximent cutani associat.

Preparació

La ressonància de mama requereix l’administració d’un contrast endovenós (gadolini). Per aquest motiu, haureu de venir en dejú (4-6 hores).

Després de la prova

A vegades, és possible que després de la ressonància se sol·liciti alguna prova addicional per confirmar els elements observats.


Ressonància magnètica de la pelvis

Quan és indicada?

En el cas de la patologia ginecològica, és indicada:

  • En l’estudi de l’extensió del càncer d’origen ginecològic, especialment del càncer d’endometri i de coll de l’úter.
  • En l’estudi de les malformacions uterines.
  • En determinades patologies benignes ginecològiques, com ara l’endometriosi.

Com es fa?

Com en qualsevol estudi de ressonància magnètica, abans d’entrar a la sala de la ressonància, us heu de treure tots els objectes ferromagnètics (rellotge, objectes metàl·lics, targetes de crèdit).

L’exploració es fa en decúbit supí (de panxa enlaire), i us col·locaran unes làmines flexibles (bobina) prop de l’abdomen, que permetran obtenir les imatges.

Si no hi ha cap contraindicació mèdica (problemes de sucre), se us administrarà per via intramuscular un medicament per disminuir els moviments intestinals (glucagó) i millorar la qualitat de les imatges.

La prova dura uns 30-45 minuts, i a vegades el radiòleg o radiòloga pot considerar oportú administrar un contrast endovenós (gadolini) per completar l’exploració. Per aquest motiu, és aconsellable venir en dejú (4-6 hores).

Preparació

La ressonància de pelvis pot requerir ocasionalment l’administració d’un contrast endovenós (gadolini). Per aquest motiu, és aconsellable venir en dejú (4-6 hores).


Informació assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.