Què és?


La ductoscòpia és una nova tècnica diagnòstica i a la vegada quirúrgica per al tractament de la patologia mamària, ja que permet una cirurgia mínimament invasiva i millora la capacitat diagnòstica de les malalties de la mama.


Aquesta tècnica permet visualitzar de manera directa i en temps real els conductes galactòfors (conductes interns de la mama i/o productors de llet) mitjançant un microendoscopi connectat a una càmera amb amplificació d’imatge.

El dispositiu és prim com un cabell i disposa d’una microcàmera dotada d’una òptica d’entre 0,30 i 0,45 mm (màxim) de diàmetre i una beina de 0,55 mm de longitud que s’introdueix pel mugró de la dona i envia imatges amplificades a una pantalla de televisió.

Microductoscopia

Microductoscòpia.

Quan és indicada?


L’objectiu principal de la microductoscòpia és estudiar les secrecions patològiques, localitzar tumoracions dels conductes i descobrir cèl·lules anormals en estadis molt inicials, que poden acabar desenvolupant un càncer de mama


Aquesta tècnica és indicada per a dones que presenten:

  • Secrecions mamàries uniorificials: la secreció es localitza en un sol orifici.
  • Telorràgies: hemorràgies mamàries pel mugró.
  • Citologia anormal: l’estudi citològic de qualsevol secreció mostra alguna alteració.

A més, i com a mesura preventiva, pot ser aconsellable efectuar una ductoscòpia a:

  • Pacients de risc que hagin tingut un diagnòstic de lesions preinvasores (hiperplàsies, carcinoma in situ).
  • Pacients tractades de càncer de mama.
  • Dones amb història de càncer familiar i hereditari i, per tant, en alguns casos, portadores del gen mutant BRCA1 i BRCA2.

Estudis científics han demostrat que més del 90% dels casos de càncer de mama tenen l’origen als conductes mamaris, i per això és important la nova tècnica, la ductoscòpia, ja que permet detectar precoçment aquestes alteracions.

S’ha de tenir en compte que ni la mamografia, ni l’ecografia mamària, ni la ressonància magnètica permeten visualitzar directament els conductes mamaris, ni tampoc efectuar una biòpsia en què es visualitzin en directe les lesions.

Com es fa?


La doble funció de la ductoscòpia, diagnòstica i quirúrgica, és un dels principals avantatges, ja que, si durant l’exploració es detecta alguna alteració, directament es pot dur a terme una neteja ductal, una citologia per raspallada, una biòpsia i, com a novetat, una intervenció microquirúrgica.

El procediment és relativament senzill i es realitza ambulatòriament aplicant anestèsia local a la zona de l’arèola de la mama. Això sí, és imprescindible disposar de la tecnologia adequada i de la formació i perícia indispensables per fer un “rastrejament” exhaustiu dels conductes mamaris i saber-lo interpretar.

Inserción del ductoscopio

Inserció del ductoscopi


Informació assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.