Què és?


Actualment la histeroscòpia diagnòstica és una exploració rutinària en ginecologia.

Es fa a la consulta de manera ambulatòria, sense necessitat d’anestèsia ni cap tipus de preparació addicional, i té una durada mitjana de 2 a 3 minuts.

 


 

La histeroscòpia diagnòstica consisteix en l’exploració directa de l’interior de l’úter, de manera que s’obté una informació que no sempre pot ser proporcionada de manera fiable per altres exploracions externes com ara l’examen físic, l’ecografia o la radiologia.

L’ús d’aquesta tècnica amb finalitat diagnòstica fet per equips que hi tenen experiència assegura el màxim rendiment i fiabilitat de la interpretació de les imatges i minimitza, alhora, el risc de complicacions.

 

Visión del interior del útero por histeroscopia

 

Visió de l’interior de l’úter per histeroscòpia

 

Quan és indicada?


Les indicacions de la histeroscòpia diagnòstica inclouen dones amb alteracions menstruals (regles abundants o pèrdues entre menstruacions) o amb problemes d’esterilitat o infertilitat, i quan altres exàmens, com ara l’ecografia ginecològica, la citologia o la biòpsia d’endometri, assenyalen una patologia en aquesta localització.


Els elements trobats més habituals són els següents:

  • Els pòlips.
  • Els miomes o fibromes intrauterins.
  • Les malformacions uterines, com és ara l’úter septat.
  • La hipertròfia o creixement exagerat de l’endometri, causant de menstruacions excessives.

Visión de un pólipo por histeroscopia

Visió d’un pòlip per histeroscòpia

Visión de septo uterino por histeroscopia

Visió d’un septe uterí per histeroscòpia

Visión de hipertrofia uterina por histeroscopia

Visió d’hipertròfia uterina per histeroscòpia

Com es fa?


Consisteix a introduir una petita òptica de 3-4 mm de calibre a través de la vagina i del coll uterí.


Amb l’òptica s’inspecciona la forma de l’interior de l’úter i la capa menstrual (endometri). Simultàniament es va administrant sèrum líquid (sèrum fisiològic) per la beina que recobreix l’instrument a fi d’expandir la cavitat i netejar-la de moc i/o restes endometrials per tal d’afavorir la visibilitat. S’ha de practicar sempre fora de la menstruació i evitar l’embaràs en aquest cicle.

Si la tècnica s’ha aplicat correctament i sense complicacions, la imatge que ofereix la cavitat és molt bona i de gran ajuda per al diagnòstic. Un dels grans avantatges és que permet fer biòpsies dirigides per a l’estudi microscòpic de la zona més representativa de la mucosa endometrial. La càmera de vídeo permet que la pacient i el metge o metgessa puguin anar comentant la prova a través d’un monitor de televisió.

Técnica de realización de la Histeroscopia

Tècnica de realització de la histeroscòpia

Preparació


La histeroscòpia diagnòstica no requereix cap tipus de preparació especial.


Normalment, la histeroscòpia es programa per a la segona meitat del cicle, aproximadament a partir del vintè dia des del començament de la regla.

Després de la prova

Després de l’exploració, només es perceben lleus molèsties, similars a un dolor menstrual lleuger.

Després de l’exploració convé que la pacient es quedi estirada durant 5 o 10 minuts. La dona és capaç de fer una vida absolutament normal un cop ja ha finalitzat la prova.


Informació assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques ofereixen cobertura per a aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

Al nostre centre, podeu disposar de l’informe de la prova el mateix dia de l’exploració.
La histeroscopia diagnóstica consiste en la exploración directa del interior del útero de forma que se obtiene una información que no siempre puede ser proporcionada de forma fiable por otras exploraciones externas como el examen físico, la ecografía o la radiología.