Què és?


La importància de l’ecografia ginecològica 3D-4D és l’aportació del tercer pla, que suposa un canvi substancial en l’estudi dels òrgans de la pelvis femenina, ja que és possible observar i analitzar volumètricament aquests òrgans (en temps real si es tracta de 4D).


En termes d’anatomia, el que només s’“intuïa” mitjançant l’ecografia convencional, com ara les malformacions uterines, és evidenciable amb absoluta precisió amb l’ecografia 3D-4D, fet que permet plantejar l’estratègia terapèutica adequada i personalitzada en cada cas.

Endometrio

La imatge ens mostra un endometri (teixit que ocupa la cavitat de l’úter), amb una zona on s’observa un increment de vasos sanguinis. La biòpsia d’aquesta zona va demostrar que hi havia cèl·lules malignes. El tractament quirúrgic i l’anàlisi posterior van informar que es tractava d’un tumor maligne en fases inicials, de mida molt petita.

En termes oncològics, l’aportació del 3D-4D és fonamental per la millora que s’obté en l’observació de la vascularització dels tumors malignes de l’ovari i de l’úter.

Disposición irregular de los vasos sanguíneos

La imatge mostra una disposició irregular dels vasos sanguinis corresponents a un tumor maligne de l’ovari.

Tal com se sap i s’ha demostrat, perquè hi hagi un creixement tumoral, prèviament és necessari un augment dels vasos i l’aportació sanguínia. La tecnologia dels aparells d’ecografia 3D-4D amb Power Doppler permet estudiar l’arquitectura i la distribució dels vasos sanguinis, de manera que es poden descobrir tumors malignes en fases inicials quan encara són d’una mida molt petita i, per tant, tractables amb èxit; també és molt important l’estudi de l’arquitectura vascular, que ajuda a distingir si un tumor és benigne o maligne.

Quiste de ovario

Imatge d’un quist d’ovari en què s’observa com els vasos sanguinis penetren a l’interior del quist. Es tracta d’un quist maligne d’ovari en fases inicials.    


Quan és indicada?

Al nostre centre, les ecografies rutinàries de revisió, o les sol•licitades per algun motiu quan el ginecòleg o ginecòloga fa la revisió de la pacient, es fan amb l’ecografia convencional (bidimensional amb Doppler color).

Es fa una ecografia 3D-4D quan a l’ecografia convencional s’observen alteracions com ara malformacions uterines, patologia de la cavitat de l’úter i quists o tumoracions als ovaris.

Com es fa?


La realització d’una ecografia 3D-4D és molt similar a una ecografia ginecològica convencional.


En alguns casos, el temps de duració de la prova pot ser fins i tot més curt, ja que en realitat el que es fa quan s’efectua l’ecografia a la pacient és “adquirir” la informació, que es guarda al mateix ecògraf o en un ordinador per ser “tractada” posteriorment i obtenir les imatges que siguin rellevants per establir el diagnòstic.

El tractament o reconstrucció de la informació (que es fa posteriorment a l’adquisició de la informació i sense la presència de la pacient) és més laboriós, però es pot dur a terme tantes vegades com sigui necessari i el poden fer tants metges especialistes en ecografia com calguin. Això representa un avantatge molt important, ja que deixa de ser una prova subjectiva i es pot revisar en qualsevol moment.


Informació Assistencial

Algunes asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

Al nostre centre, si és necessari, podeu disposar de l’informe de la prova el mateix dia de l’exploració, tot i que, en alguns casos, si l’estudi és complex, pot ser necessari trametre’l més endavant.