Què és?


L’ecografia ginecològica és una tècnica d’exploració no invasiva que, mitjançant ultrasons, ens permet visualitzar els genitals interns de la dona.


Visión del útero por ecografía

Visió de l’úter per ecografia

L’ecografia és una tècnica que utilitza els ultrasons (vibracions en el sentit de propagació de l’ona) d’alta freqüència per obtenir imatges de l’interior del cos, ja que el so és reflectit de manera diferent pels diversos teixits, segons (aproximadament) el contingut en líquid corresponent.

A més, gràcies a l’anomenat efecte Doppler, permet obtenir informació sobre la velocitat i els desplaçaments de la sang (ja que els tons en moviment que s’apropen cap a l’oient es fan més aguts, i els que s’allunyen es fan més greus).

Visión del ovario en edad fértil por ecografía

Visió de l’ovari en edat fèrtil per ecografia

L’ecografia ginecològica té un paper fonamental en la detecció precoç de qualsevol tipus d’alteració ginecològica, i, molt especialment, d’alguns tipus de càncer com ara el d’ovari.

En el càncer d’ovari, la detecció precoç millora de manera espectacular la supervivència a llarg termini de les pacients i, a més, permet l’aplicació de tractaments menys agressius i molt més eficaços.

Com es fa?


Actualment l’ecografia ginecològica és una exploració rutinària en ginecologia.


L’ecografia es pot dur a terme per diferents vies; les més freqüents són la vaginal i l’abdominal.

Actualment la majoria de les ecografies es fan per via vaginal. S’introdueix un petit transductor a la vagina, ja que per aquesta via les imatges dels ovaris i de l’úter són més grans i clares que per l’abdominal, perquè la sonda se situa més a prop dels teixits.

La via abdominal és indicada només per a dones que no han mantingut relacions sexuals o en casos especials en què no es pugui valorar correctament per via vaginal.

Ecografia transvaginal

Ecografia transvaginal


Preparació

En general, l’ecografia es pot dur a terme en qualsevol moment, tot i que segons l’objecte concret d’estudi pot ser indicat dur-la a terme en dies determinats del cicle.

Per a l’ecografia per via vaginal no és necessària cap preparació.

Per a l’estudi per via abdominal, és necessari beure 1 litre d’aigua 1 hora abans de la prova, ja que si la bufeta està plena d’orina es facilita l’obtenció de les imatges.

Ecografia ginecològica

Informació Assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

Al nostre centre, podeu disposar de l’informe de la prova el mateix dia de l’exploració.