Què és?


La densitometria òssia és una exploració que determina amb precisió la densitat mineral dels ossos. Després d’una comparació amb valors de referència, en què es té en compte l’edat, pes, sexe i origen racial, s’ofereix una valoració diagnòstica.


El metge o metgessa utilitzarà la informació per confirmar o descartar que existeix fragilitat als ossos (osteoporosi) i conèixer el risc potencial de fractura.

La mesura de la densitat mineral, amb la repetició de la densitometria en altres visites, serveix per valorar els canvis de l’esquelet i l’eficàcia dels tractaments.

Informe gráfico de una densitometría

Informe gràfic d’una densitometria

Com es fa?


La densitometria òssia és una de les exploracions mèdiques més senzilles i segures.


Per a la realització de la prova només es necessita que la dona estigui estirada en una posició còmoda i permeti que el densitòmetre prengui les mesures. Es tracta d’una exploració no invasiva, que no requereix injeccions i no provoca dolor.

Tot i ser una tècnica radiològica, la radiació emesa és molt baixa (inferior a una desena part de la irradiació que provoca una radiologia de tòrax). 

De la mateixa manera que en altres procediments radiològics, si sospiteu que podeu estar embarassada, informeu-ne el metge o metgessa que us atendrà.

Realización de una densitometría ósea

Realització d’una densitometria òssia

Preparació


La densitometria òssia no requereix cap preparació especial.


L’exploració només requereix eliminar de la zona que s’explorarà els objectes o les peces de roba de densitat elevada, com és el cas de botons, tancaments metàl·lics, sivelles o cremalleres. El personal tècnic que us atendrà us explicarà detalladament les peces de roba que podeu mantenir posades o que us heu de treure per fer l’estudi.

Durant la prova, a fi de valorar la vostra ingesta diària de calci, se us farà un breu qüestionari sobre els vostres hàbits alimentaris.

Heu d’avisar el metge o metgessa si us heu fet prèviament alguna exploració en què se us hagi administrat un contrast (radiografies) o un producte radioactiu (gammagrafies), ja que aquests productes poden alterar els resultats de la densitometria.


Informació Assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

Al nostre centre, podeu disposar de l’informe de la prova el mateix dia de l’exploració.