Què és?


La citologia cervicovaginal (també anomenada frotis de Papanicolau) és una prova rutinària que es practica a la revisió ginecològica anual.

Consisteix a extreure una mostra de les cèl·lules de la vagina i del coll uterí.

És una tècnica senzilla, que requereix pocs minuts i no resulta dolorosa.


La citologia cervicovaginal (també anomenada frotis de Papanicolau) consisteix a extreure una mostra de les cèl•lules de la vagina i del coll uterí.

Aquesta tècnica s’utilitza fonamentalment per al diagnòstic de les lesions precursores de càncer de coll d’úter o del mateix càncer de coll d’úter, tot i que també permet el diagnòstic d’infeccions, i en alguns casos es pot utilitzar per fer un diagnòstic hormonal.

Citología normal y Citología anormal (condiloma)

1- Citologia normal 2- Citologia anormal (condiloma)

Com es fa?


Fer una citologia no comporta cap risc. De vegades es poden produir petites hemorràgies quan s’extreu la mostra exocervical, que acostumen a ser molt escasses i com a màxim d’1 dia de duració (en la immensa majoria dels casos ni tan sols és necessari l’ús d’un protector íntim).

A fi que la tècnica resulti com menys incòmoda millor, és recomanable estar tan relaxada com sigui possible durant l’extracció de la mostra.


És una tècnica molt senzilla:

 • S’introdueix un espècul a la vagina per poder separar les parets vaginals i visualitzar el coll uterí; d’aquesta manera es du a terme l’extracció de la mostra de les parets vaginals o de l’exsudat vaginal al fons del sac posterior de la vagina.
 • Tot seguit, es pren una segona mostra del que s’anomena exocèrvix, la part externa del coll uterí.
 • Finalment es pren una altra mostra de l’endocèrvix (la part corresponent al canal del coll uterí, que comunica l’interior de la cavitat uterina amb la vagina).
 • Les mostres extretes es dipositen en un portaobjectes i, posteriorment, després d’aplicar una sèrie de tincions, s’observen al microscopi per poder veure’n les cèl•lules i fer un diagnòstic.

Preparació

La citologia cervicovaginal es du a terme durant la revisió ginecològica; per això no és necessària cap preparació prèvia especial; només és recomanable:

 • Haver acabat la menstruació 3-4 dies abans.
 • Abstenir-se de mantenir relacions sexuals amb penetració durant les 48 hores prèvies a l’extracció de la mostra.
 • Rentar-se externament amb aigua i sabó; no fer rentats interns ni amb desodorants vaginals.
 • No emprar tractaments tòpics durant 5-7 dies abans de la prova (òvuls, espermicides, cremes vaginals).

Resultats


El resultat de la citologia és normal quan les cèl•lules estudiades es corresponen amb les que constitueixen la vagina i el cèrvix sa.


Pel que fa als resultats, cal assenyalar que es poden trobar altres elements que no tenen res a veure amb el càncer de cèrvix (infeccions per fongs, herpes, tricomones, etc.) o també canvis cel·lulars reactius (reaccions de les cèl•lules del coll uterí a les infeccions o altres irritacions), que segons el cas requeriran un tractament o simplement un seguiment.

Quant als resultats relacionats amb les lesions premalignes i el càncer de cèrvix, existeixen diversos mètodes per descriure el grau d’alteració.

El mètode clàssic per descriure una anormalitat en una escala de l’1 al 5 és el següent:

 • Normal.
 • Atípic (zona grisa).
 • Displàsia (precancerigen).
 • Carcinoma in situ (càncer no invasiu).
 • Càncer invasiu.

Una altra escala que també s’utilitza és la següent:

 • Normal.
 • Atípica.
 • Displàsia de baix grau (CIN I).
 • Displàsia d’alt grau (CIN II/III).
 • Càncer (CIS).

Finalment, la classificació TBS estratifica les citologies de la manera següent:

 • ASCUS: cèl·lules atípiques de significació dubtosa.
 • LGSIL: canvis de baix grau (±CIN I i canvis per infecció per VPH).
 • HGSIL: lesió d’alt grau (±CIN II/III).
 • Càncer.

Si els resultats de la citologia són anormals, el ginecòleg o ginecòloga valorarà les possibles causes de l’anormalitat i el tractament recomanat.


Informació Assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova. En el moment de demanar hora per a una revisió ginecològica, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

Al nostre centre, l’informe de la citologia se us tramet per correu al cap d’una setmana aproximadament, acompanyat de la informació pertinent del vostre ginecòleg o ginecòloga en cas d’aparèixer alguna alteració.