Mètodes vaginals

Diafragma

Eficàcia:

 • 92-96% d’eficàcia. És a dir, es produeixen 4-8 embarassos per cada 100 dones durant un any.
 • El fracàs es deu normalment al moviment del diafragma durant el contacte del penis amb la vagina.

Avantatges:

 • Introducció selectiva quan hi ha relacions sexuals.
 • El diafragma té molt pocs efectes secundaris per a la salut.
 • Gairebé no destorba la relació sexual de la parella.

Inconvenients:

 • Requereix un aprenentatge.
 • Hi ha dones (i homes) al·lèrgics a les substàncies amb què es fabriquen els diafragmes.
 • No es recomana el diafragma per a les dones que tenen tendència a les infeccions de les vies urinàries.
 • No protegeix contra les infeccions de transmissió sexual. 

El diafragma és un caputxó de làtex suau que s’introdueix a la vagina i s’ajusta bastant bé al cèrvix (el coll de la matriu). D’aquesta manera, s’estableix una barrera física per a l’esperma. Es deixa posat com a mínim durant 6 hores després de les relacions sexuals. S’adequa a cada dona.

Diafragma i mètode de col·locació

Existeixen diversos models i mides de diafragma.

Per fer-lo servir, és necessària una instrucció prèvia de la dona, facilitada pel ginecòleg o ginecòloga o l’infermer o infermera d’anticoncepció, que escolliran el tipus i la mida més adequats.

El diafragma s’ha d’utilitzar juntament amb una crema espermicida, ja que bloqueja l’entrada de l’esperma a la cavitat uterina i l’espermicida proporciona una protecció addicional perquè danya els espermatozous.

Diafragma i mètode de col·locació

Com s’utilitza?

 • La dona se’l col·loca abans de l’acte sexual, no més de 6 hores abans de l’ejaculació.
 • Es retira no menys de 6 hores després del coit, però abans de 24 hores, es neteja amb compte, rentant-lo amb aigua i sabó, i es deixa a punt per a la pròxima ocasió.
 • Sempre s’ha de fer servir amb espermicida.
 • Si hi ha un nou coit, s’ha de tornar a introduir crema espermicida abans i calcular les 6 hores des de l’últim coit.

Cal tenir present:

 • El canvi de mida del diafragma si heu guanyat o perdut pes de manera important.
 • No us deixeu el diafragma posat durant més de 24 hores.
 • S’aconsella que visiteu el ginecòleg o ginecòloga cada 12 mesos per comprovar que no hi ha hagut canvis.

Espermicides

Eficàcia:

 • 92-96% d’eficàcia. És a dir, es produeixen 4-8 embarassos per cada 100 dones durant un any.

Avantatges:

 • Introducció selectiva quan hi ha relacions sexuals.

Inconvenients:

 • Se n’ha de repetir l’aplicació en cas de relacions sexuals seguides.
 • Requereix un aprenentatge.
 • No protegeix contra les infeccions de transmissió sexual.

Els espermicides són barreres químiques que tenen com a objectiu danyar els espermatozous, de manera que la fecundació sigui poc probable.

Encara que actualment estan fora del mercat espanyol, als països on es comercialitzen, hi ha moltes formes de presentació:

 • cremes
 • òvuls vaginals
 • esponges
 • gelees
 • escumes
 • aerosols
 • pessaris
 • pel·lícula impregnada d’espermicida

S’han d’aplicar a la vagina una mica abans (almenys 15 minuts) de cada contacte sexual.

Atesa la baixa eficàcia que tenen, generalment només s’indiquen com a suport d’altres mètodes de barrera (per exemple, el preservatiu o el diafragma) per augmentar-ne la seguretat, o bé en èpoques de fertilitat reduïda (després d’un part durant la lactància i quan encara no s’ha presentat la regla, a la perimenopausa).

Molt rarament, l’espermicida pot provocar una reacció al·èrgica i/o produir pruïja i envermelliment de l’àrea genital.