Anticoncepció d’urgència

En cas d’una relació no protegida o si se sospita d’una fallada del mètode anticonceptiu habitual, s’ha de consultar el ginecòleg o ginecòloga tan aviat com sigui possible.

Actualment existeixen dos mètodes d’anticoncepció de recurs:

  • Administració de dosis especials de progesterona oral abans que transcorrin 72 hores des de la relació sexual.
  • Introducció d’un dispositiu intrauterí abans que transcorrin 5 dies des de la relació sexual.

La píndola de l’endemà

Eficàcia:

  • 80% d’eficàcia. És a dir, evita 7 de cada 8 embarassos.

Avantatges:

  • Evita l’embaràs no intencionat davant d’un coit no protegit.

Inconvenients:

  • Vòmit ocasional.
  • Possible irregularitat menstrual.
  • No protegeix contra les infeccions de transmissió sexual.

La píndola de l’endemà (també anomenada anticoncepció d’urgència o anticoncepció postcoital) és un mètode d’emergència, és a dir, no s’ha d’utilitzar com a mètode anticonceptiu habitual. Consisteix a prendre determinades píndoles després d’un coit sense protecció per prevenir l’embaràs. També es pot fer servir si es trenca un preservatiu o queda retingut a la vagina. L’anticoncepció d’emergència no és abortiva, ja que no interromp un embaràs establert. Els mecanismes d’actuació possibles són desplaçar l’ovulació o dificultar la fecundació.

Les píndoles d’urgència s’han de començar a prendre preferentment abans que transcorrin 48 hores des del moment del coit de risc, si bé poden ser efectives si es prenen fins a 72 hores després de la relació. Com més aviat es prenguin les píndoles, més alta en serà l’eficàcia, tot i que és bo saber que si fallen no perjudicaran el fetus. En cas de necessitat, poseu-vos en contacte amb el ginecòleg o ginecòloga, el centre de salut o el metge o metgessa de capçalera perquè us la receptin.

Cal tenir present:

  • Si falla, no perjudica el fetus.
  • Més efectivitat si es pren abans de les 24 hores del coit no protegit.
  • Només protegeix davant d’una relació que s’hagi tingut 1, 2 o 3 dies abans. Si després de prendre-la es torna a tenir una relació sexual no protegida, s’ha de tornar a prendre.