Anticoncepció quirúrgica


S’ha d’estar absolutament convençut de no voler més descendència, perquè l’esterilització s’ha de considerar, en general, com un procediment irreversible.

És aconsellable estudiar la qüestió en profunditat i comentar-ho amb el metge o metgessa abans de prendre una decisió.


L’esterilització és la manera d’anul·lar la funció reproductora permanentment, tant en l’home com en la dona.
Ofereix el 100% de garantia com a sistema de control de la natalitat.

En general, se segellen els tubs que condueixen l’esperma o els òvuls. En el cas de l’home, emetrà semen lliure d’esperma; les dones produiran òvuls que no arribaran a l’úter i es desintegraran.

L’esterilitat no afecta la virilitat ni la feminitat i tampoc té cap efecte en la producció de les hormones sexuals.

L’esterilització masculina pot ser reversible segons el mètode utilitzat per dur-la a terme i el temps que hagi transcorregut des de la intervenció.

Sigui quin sigui el membre de la parella que pretén esterilitzar-se, el cirurgià o cirurgiana demanarà el consentiment escrit de tots dos membres abans de dur a terme l’operació.